विभागहरूका कर्मचारी विवरणहरूको बारेमा कृपया यहाँ शीर्षक राख्नुहोस्श्री सन्तोष कुमार दहाल'
श्री सन्तोष कुमार दहाल

( सूचना अधिकारी )

श्री राजन कुमार बस्नेत'
श्री राजन कुमार बस्नेत

(सहायक सूचना अधिकारी)

श्री तुल्सी राम गैरे'
श्री तुल्सी राम गैरे

उप - रजिष्‍ट्रार

Narayan Kumar Bista'
Narayan Kumar Bista

श्री नारायण कुमार बिष्ट